ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 (อ่าน 7624) 31 มี.ค. 66
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (อ่าน 411) 13 ก.พ. 66
งานเดินวิ่ง (อ่าน 712) 18 ธ.ค. 65
การเปิดเรียน 1/2565 (อ่าน 681) 09 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การงดการเรียน On-site วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 660) 02 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นายทนันชัย อินทนาชัย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 873) 06 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องการเรียนในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 815) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนสถานณการณ์แพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 689) 27 ก.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 (อ่าน 580) 27 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่อง การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 1/2564 (อ่าน 547) 23 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตัังตรงจิตร 12 เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 713) 03 พ.ค. 64
การสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 564) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 523) 24 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การสมัครเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 528) 16 เม.ย. 64
เปิดรับนักเรียนใหม่. ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 664) 11 มี.ค. 64
เปิดรับนักเรียนใหม่โครงการ MEP (อ่าน 633) 16 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างต่างชาติ ปฐมวัย(MEP) (อ่าน 554) 08 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างต่างชาติ ม.1-3 (อ่าน 535) 08 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างต่างชาติปฐมวัย (ปกติ) (อ่าน 612) 08 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 551) 02 ก.พ. 64
โรงเรียนปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด (อ่าน 485) 03 ม.ค. 64
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 (อ่าน 594) 06 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ PIN Coffee ข่าวนอกลู่ (อ่าน 645) 19 ต.ค. 63
การเปิดภาคเรียน (อ่าน 806) 19 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่องกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 833) 22 เม.ย. 63
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 905) 05 มี.ค. 63
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 1427) 01 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรี (อ่าน 963) 11 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 744) 29 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 752) 29 ม.ค. 63