ผู้บริหาร

นายทนันชัย อินทนาชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Facebook
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2017
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 438712
Page Views 625662
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าตาล บางกระทุ่ม
2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม
3 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม
4 โรงเรียนบ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม
5 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม
6 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
7 โรงเรียนวัดบึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
8 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
9 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม 055296297
10 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
11 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 0-5539-1123
12 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
13 โรงเรียนศึกษาลัย บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 055-391-069
14 โรงเรียนวัดไพรสุวรรณ บ้านไร่ บางกระทุ่ม
15 โรงเรียนวัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม 0882774348
16 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ บางกระทุ่ม
17 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม
18 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม บ้านไร่ บางกระทุ่ม
19 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม
20 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม 055-294189
21 โรงเรียนวัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม
22 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม
23 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม
24 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม 0813795959
25 โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
26 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
27 โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
28 โรงเรียนบ้านหนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
29 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
30 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
31 โรงเรียนบ้านท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
32 โรงเรียนราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม
33 โรงเรียนวัดย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม
34 โรงเรียนราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม
35 โรงเรียนวัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
36 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
37 โรงเรียนบ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
38 โรงเรียนบ้านบึงช้าง ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
39 โรงเรียนวัดท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ชัยนาม วังทอง 0-5531-1129
41 โรงเรียนวัดไชยนาม ชัยนาม วังทอง
42 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง
43 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ชัยนาม วังทอง
44 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง 0-8970-6320-9
45 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ดินทอง วังทอง 055310209
46 โรงเรียนบ้านดินทอง ดินทอง วังทอง
47 โรงเรียนบ้านดงน้อยปลั่งทองคำวิทยา ท่าหมื่นราม วังทอง
48 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ท่าหมื่นราม วังทอง
49 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง
50 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ท่าหมื่นราม วังทอง
51 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ท่าหมื่นราม วังทอง
52 โรงเรียนบ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง
53 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง วังทอง 055234428
54 โรงเรียนบ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง
55 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ บ้านกลาง วังทอง
56 โรงเรียนบ้านนาพราน บ้านกลาง วังทอง
57 โรงเรียนบ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง 0-55-989-240
58 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง วังทอง
59 โรงเรียนบ้านป่าขนุน บ้านกลาง วังทอง
60 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บ้านกลาง วังทอง
61 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านกลาง วังทอง
62 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง บ้านกลาง วังทอง
63 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง
64 โรงเรียนบ้านซำหวาย บ้านกลาง วังทอง 086-2020
65 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก พันชาลี วังทอง
66 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง พันชาลี วังทอง
67 โรงเรียนสามัคคีธรรม พันชาลี วังทอง
68 โรงเรียนบ้านหนองงา พันชาลี วังทอง
69 โรงเรียนบ้านคลองดู่ พันชาลี วังทอง
70 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา พันชาลี วังทอง
71 โรงเรียนวัดพันชาลี พันชาลี วังทอง
72 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง
73 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง
74 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) วังทอง วังทอง
75 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง 055-311026
76 โรงเรียนบ้านวังพรม วังทอง วังทอง
77 โรงเรียนบึงราชนก วังทอง วังทอง
78 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง 055-312518
79 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง
80 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น วังทอง
81 โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง
82 โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง
83 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น วังทอง
84 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น วังทอง
85 โรงเรียนบ้านตอเรือ วังนกแอ่น วังทอง
86 โรงเรียนสฤษดิ์เสนา วังนกแอ่น วังทอง
87 โรงเรียนบ้านน้ำพรม วังนกแอ่น วังทอง 08-1280-4817
88 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง 055310212
89 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น วังทอง 055-310215
90 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) วังนกแอ่น วังทอง
91 โรงเรียนบ้านวังประดู่ วังพิกุล วังทอง
92 โรงเรียนบ้านดงพลวง วังพิกุล วังทอง 0-1953-6837
93 โรงเรียนวัดทางลัด วังพิกุล วังทอง
94 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด วังพิกุล วังทอง
95 โรงเรียนวัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง
96 โรงเรียนวัดวังพิกุล วังพิกุล วังทอง
97 โรงเรียนบ้านคลองเมือง วังพิกุล วังทอง
98 โรงเรียนบ้านสะเดา หนองพระ วังทอง
99 โรงเรียนบ้านหนองพระ หนองพระ วังทอง
100 โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง
101 โรงเรียนบ้านคลองแร่ หนองพระ วังทอง
102 โรงเรียนบ้านเจริญผล หนองพระ วังทอง
103 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา วังทอง
104 โรงเรียนบ้านโป่งปะ แก่งโสภา วังทอง
105 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม แก่งโสภา วังทอง
106 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) แก่งโสภา วังทอง
107 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา วังทอง
108 โรงเรียนบ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง
109 โรงเรียนห้วยพลู แก่งโสภา วังทอง
110 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) แก่งโสภา วังทอง
111 โรงเรียนบ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง 055-293102
112 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า แม่ระกา วังทอง
113 โรงเรียนบ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง
114 โรงเรียนวัดหนองตาเรือง แม่ระกา วังทอง
115 โรงเรียนบ้านแม่ระกา แม่ระกา วังทอง
116 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา วังทอง
117 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ชมพู เนินมะปราง
118 โรงเรียนบ้านน้ำปาด ชมพู เนินมะปราง
119 โรงเรียนบ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง
120 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู เนินมะปราง 087-9949932
121 โรงเรียนบ้านชมภู ชมพู เนินมะปราง -
122 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
123 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
124 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง --
125 โรงเรียนบ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง -
126 โรงเรียนวัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
127 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง เนินมะปราง
128 โรงเรียนบ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง
129 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง
130 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง
131 โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง
132 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง
133 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง
134 โรงเรียนบ้านวังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง
135 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง
136 โรงเรียนบ้านเขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง
137 โรงเรียนบ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง
138 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วังโพรง เนินมะปราง
139 โรงเรียนบ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง 055992426
140 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง เนินมะปราง
141 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง
142 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง เนินมะปราง
143 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง 0-5539-9112
144 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง
145 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ไทรย้อย เนินมะปราง
146 โรงเรียนบ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง
147 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง
148 โรงเรียนบ้านเขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง
149 โรงเรียนบ้านผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง
150 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง