ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิรัช พานซ้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2563,07:33  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางมาลี สังเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,13:19  อ่าน 343 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์เรื่องสมการและอสัมการ .ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญแข ฟักคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:55  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัดทักษะเรื่องทศนิยมและเศษส่วน .ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:49  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาไทยการเขียนคำคล้องจอง .ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2555 .
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:36  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2551
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:14  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนรู้ท้องถิ่นแผ่นดินพิษณุโลก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:45  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอ่านโน้ตเพลงไทย ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:26  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สู่โครงงาน ระดับชั้น 5 ปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นางทัตนา พุทธรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:18  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสมจิต ช่อลำดวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:00  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..