ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางมาลี สังเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,13:19  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์เรื่องสมการและอสัมการ .ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญแข ฟักคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:55  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัดทักษะเรื่องทศนิยมและเศษส่วน .ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:49  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาไทยการเขียนคำคล้องจอง .ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2555 .
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:36  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องบรรยากาศ .ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 .
ชื่ออาจารย์ : นางปรียาวดี บัวแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:20  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2551
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:14  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความนิทานเป็นสื่อ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไสว ครุธบึงพร้าว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:55  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดสื่อประสมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ . ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแสงจันทร์ เรณุมาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:50  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนรู้ท้องถิ่นแผ่นดินพิษณุโลก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:45  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอ่านโน้ตเพลงไทย ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:26  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..