ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายทนันชัย อินทนาชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2563,07:33  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางมาลี สังเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,13:19  อ่าน 650 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์เรื่องสมการและอสัมการ .ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญแข ฟักคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:55  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัดทักษะเรื่องทศนิยมและเศษส่วน .ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:49  อ่าน 561 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาไทยการเขียนคำคล้องจอง .ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2555 .
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:36  อ่าน 609 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2551
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,12:14  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนรู้ท้องถิ่นแผ่นดินพิษณุโลก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:45  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอ่านโน้ตเพลงไทย ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:26  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสมจิต ช่อลำดวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,11:00  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลรัตน์ จิตต์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2560,15:29  อ่าน 564 ครั้ง
รายละเอียด..