รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หมู่ 1   ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 055-311026 เบอร์แฟกส์ 055311026
Email : phinphonrat12@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :