คณะผู้บริหาร

นายทนันชัย อินทนาชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818885508
อีเมล์ : kunthananchai3435@gmail.com

นางลำจวน ป้อมบุญมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0892699873
อีเมล์ : lamjuan.pom@obecmail.org

นางอารีย์ อ่อนจงไกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0894383665
อีเมล์ : aom2519aree@gmail.com

นายวัลลภ พนัสขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0865911979
อีเมล์ : Wallopp1979@gmail.com