คณะผู้บริหาร

นายทนันชัย อินทนาชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลำจวน ป้อมบุญมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารีย์ อ่อนจงไกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา