คณะผู้บริหาร

นายวิรัช พานซ้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลำจวน ป้อมบุญมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา