ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตัังตรงจิตร 12 เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 25) 03 พ.ค. 64
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1200) 03 พ.ค. 64
การสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 55) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 37) 24 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การสมัครเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 80) 16 เม.ย. 64
เปิดรับนักเรียนใหม่. ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 175) 11 มี.ค. 64
เปิดรับนักเรียนใหม่โครงการ MEP (อ่าน 193) 16 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างต่างชาติ ปฐมวัย(MEP) (อ่าน 140) 08 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างต่างชาติ ม.1-3 (อ่าน 113) 08 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างต่างชาติปฐมวัย (ปกติ) (อ่าน 116) 08 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 120) 02 ก.พ. 64
โรงเรียนปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด (อ่าน 140) 03 ม.ค. 64
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 (อ่าน 217) 06 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ PIN Coffee ข่าวนอกลู่ (อ่าน 228) 19 ต.ค. 63
การเปิดภาคเรียน (อ่าน 416) 19 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่องกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 458) 22 เม.ย. 63
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 478) 05 มี.ค. 63
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 900) 01 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรี (อ่าน 565) 11 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 407) 29 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 408) 29 ม.ค. 63