ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4464) 30 มี.ค. 63
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 35) 05 มี.ค. 63
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 28) 01 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรี (อ่าน 77) 11 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 135) 29 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 119) 29 ม.ค. 63