ติดต่อเรา
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หมู่ 1   ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 055-311026 เบอร์โทรสาร 055311026
Email : phinphonrat12@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://goo.gl/maps/YtVEyhjCwC839EEw9