ภาพกิจกรรม
"English Camp 2018"
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 โดยนายวิรัช พานซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp 2018" โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ครูชาวต่างชาติ และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมก การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และมีโอกาสทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันกับเพื่อน โดยกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp 2018" ได้ทำการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,19:07   อ่าน 59 ครั้ง