ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลตำบลวังทอง
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เข้าอบรมโครงการขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลตำบลวังทอง ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านขยะอินทรีย์ ร่วมไปถึงการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะของเทศบาลและโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ณ วัดวังทองวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 12 วันที่ 18-20 กันยายน 2561
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2561,16:43   อ่าน 63 ครั้ง