ภาพกิจกรรม
ค่ายวิชาการระบบสมองกลSTEM
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ได้จัดค่ายวิชาการสะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบสมองกล โดยมีนางลำจวน ป้อมบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เป็นประธานในการเปิดค่ายวิชาการ มีนายวุฒิชัย มีระสิงห์เป็นวิทยากรในการจัดค่ายในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยระบบสมองกลให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วันที่ 24-25 กันยายน 2561
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,17:19   อ่าน 121 ครั้ง