ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมมุทิตาจิต "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" ให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้นักเรียนได้อำลาครูผู้ที่อบรมสั่งสอน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่ นางอัมพร ทองช่วง ,นางคัสมา ดีดน้อย,นางพัชรี อนุมัติ ,นายฉลอง แผ้วเกษม ,นางวราภรณ์ สายภู่ ,นางเกียรติสุดา ตันติพิสมร ,นางนงคราญ เบ็ญจวรรณ์ ,นางปราณ  พันธ์ชัย ,นายสุวิทย์ สละริม วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,16:54   อ่าน 153 ครั้ง