ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 และแจ้งเรื่องการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,16:12   อ่าน 65 ครั้ง