ภาพกิจกรรม
English Camp 2019
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษาและนักเรียนที่สนใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 "English Camp 2019" โดยมีวิทยากรในการจัดค่ายจาก Dragonefly English Camps และคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2562,13:45   อ่าน 180 ครั้ง