ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ ยุวกาชาด
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในค่ายมีการจัดกิจกรรมฐานผจญภัย การเดินทางไกล การเรียนรู้สิ่งต่างๆในการอยู่ค่ายพักแรม และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ จากกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี สำหรับการฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,16:13   อ่าน 167 ครั้ง