ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับวิถีไทย และ วัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียน โดยมีการให้ความรู้เรื่องภาษาไทย มีการแสดงต่างๆของนักเรียน และการประกวดการแต่งกายชุดในวรรณคดี โดย นายวิรัช พานซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,16:29   อ่าน 17 ครั้ง