ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Asean Day 2562
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ประจำชาติอาเซียน กิจกรรมซุ้มอาหารประจำชาติอาเซียน การประกวด Mr. & Miss. Asean เป็นต้น ณ ห้องหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,10:32   อ่าน 27 ครั้ง