ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้และนันทนาการต่างๆ โดยมีการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาตร์ของนักเรียนช่วงชั้นต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,15:34   อ่าน 23 ครั้ง