ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นและการผลิอภาพยนตร์
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นและการผลิอภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ โดยคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการถ่ายรูปและการผลิตภาพยนตร์สั้นเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่สนใจ ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วันที่ 18 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,16:35   อ่าน 94 ครั้ง