ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2020
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2020 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส อีกทั้งเป็นเวทีแสดงความสามารถพิเศษ และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน โดยมีนายวิรัช พานซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,16:39   อ่าน 177 ครั้ง