ภาพกิจกรรม
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด และ นายปกรณ์ ด่านสีทอง คณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้มีคุณูปการ ระดับจังหวัด ในโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,16:32   อ่าน 59 ครั้ง