ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นิเทศก์ติดตาม
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นิเทศก์ติดตาม การควบคุม การคัดกรอง การเปิดเรียนช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทางโรงเรียนมีมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นอย่างดี และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับชั้น ศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนMEP
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,16:36   อ่าน 72 ครั้ง