ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,16:38   อ่าน 447 ครั้ง