ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน - ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน - ญี่ปุ่นขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาจีน - ญี่ปุ่น และได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน - ญี่ปุ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,17:37   อ่าน 766 ครั้ง