ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2/2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,17:43   อ่าน 341 ครั้ง