ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง ๓
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายทนันชัย อินทนาชัย คณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง ๓”
โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานในพิธี และว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต ๒ วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreetment : PA)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง ๑ สพป.พิษณุโลก เขต ๒
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2565,18:55   อ่าน 283 ครั้ง