ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
     วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งต้อนรับครูบรรจุใหม่และมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วPA สู่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.พล เขต 2 เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,17:34   อ่าน 7 ครั้ง