ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาพูด และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,23:34   อ่าน 326 ครั้ง