ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการพัฒนางานตามข้อตกลงสู่การพัฒนาห้องเรียนที่ยั่งยืน

โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการพัฒนางานตามข้อตกลงสู่การพัฒนาห้องเรียนที่ยั่งยืน โดยวิทยาการคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.พิษณุโลก เขต 2 ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วันที่ 24 ธันวาคม 2565

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2565,16:54   อ่าน 44 ครั้ง