ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2566

โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2566,15:14   อ่าน 38 ครั้ง